Urbár Vrbica-titulok
Ulica 1. mája 95,
031 01
Liptovský Mikuláš
Urbár Vrbica-titulok
Urbár Vrbica

Verejné obstarávanie - otváranie ponúk

 

Identifikácia : VO č. 1
Názov zákazky : Obnova potenciálu lesného hospodárstva - UVPZ Vrbica - Liptovský Mikuláš
Výzva na predkladanie ponúk (podlimitné zákazky) vo VVO : 20315 - WYS
Vestník č. 254/2013 - 30.12.2013
Otváranie ponúk "OSTATNÉ" : 17.01.2014, o 14:00 hod.
Otváranie ponúk "KRITÉRIÁ" : 27.01.2014, o 10:00 hod.
Miesto otvárania ponúk : Premier Consulting, spol. s r.o., Hadovská cesta 870, 945 01, Komárno, Slovenská republika, 3. nadz. podlažie, zasadačka

 

Urbár Vrbica