Urbár Vrbica-titulok
Ulica 1. mája 95,
031 01
Liptovský Mikuláš
Urbár Vrbica-titulok
Urbár Vrbica

Prehľad o spoluvlastníctve, druhu a lokalite pôdy

Spoločná nehnuteľnosť je spoluvlastníctvom členov-podielníkov spoločenstva v týchto katastrálnych územiach :
Katastrálne územie Demänovská Dolina
LV 207 161,1933 ha
LV 209 325,8877 ha
LV 234 1,0196 ha
LV 237 249,9807 ha
LV 239 5,0842 ha
LV 250 153,5090 ha
LV 251 2885,2000 ha
LV 252 259,3623 ha
LV 265 98,7452 ha
LV 266 270,9178 ha
Spolu 1813,8998 ha
Katastrálne územie Pavčina Lehota
LV 461 0,7611 ha
Katastrálne územie Iľanovo
LV 268 204,5663 ha
LV 543 204,5347 ha
Spolu 409,1010 ha
Katastrálne územie Liptovský Mikuláš
LV 5273 0,3068 ha
LV 5274 0,30187 ha
LV 5368 0,1061 ha
LV 5616 10,7498 ha
LV 5903 2,6965 ha
LV 5921 0,1045 ha
LV 6277 15,8628 ha
LV 6445 38,4048 ha
Pozemky bez LV 26,1088 ha
Spolu 94,6419 ha
Nízke Tatry-Demänová
Katastrálne územie Závažná Poruba
LV 1047 0,1698 ha
Katastrálne územie Východná
LV 2518 130,5668 ha
LV 2070 105,9375 ha
Spolu 236,5043 ha
REKAPITULÁCIA
k.ú. Demänovská dolina 1813,8998 ha
k.ú. Pavčina Lehota 0,7611 ha
k.ú. Iľanovo 409,1010 ha
k.ú. Východná 236,5043 ha
k.ú. Liptovský Mikuláš 94,6419 ha
k.ú. Závažná Poruba 0,1698 ha
Spolu 2555,0779 ha
Výmera spoločnej nehnuteľnosti je 2 555,0779 ha, z toho :
Lesné pozemky 2477,8032 ha
TTP 67,2865 ha
Orná pôda 3,7379 ha
Záhrady 2,9740 ha
Zastavané plochy 0,9277 ha
Ostatné plochy 2,3496 ha
 
Urbár Vrbica