Urbár Vrbica-titulok
Ulica 1. mája 95,
031 01
Liptovský Mikuláš
Urbár Vrbica-titulok
Urbár Vrbica

Sídlo UVPZ

 
 
URBÁR VRBICA POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO
1.mája 95
031 01 Liptovský Mikuláš
Telefón Telefón : 044-5523 991, 044-5623 022
Fax Fax : 044-5523 991
< Email Email : urbarvrbica@etelmail.sk
Úradné hodiny pre majetkovo právnu agendu :
každý utorok 12.00 - 15.00 hod. (v pracovných dňoch)
Urbárny dom
 

 

Ďalšie informácie o UVPZ

Výbor spoločenstva na podnet členov vydal v roku 2007 publikáciu "Vrbica a vrbický urbár" pod autorstvom PhDr. Emila Kufčáka. Kniha podrobne a pútavo opisuje obec Vrbicu a nadväzne vznik a vývoj Spoločenstva urbáru Vrbica, ako aj jeho činnosť a dosahovanie ekonomických výsledkov. V prílohe publikácie je výber aktuálnych dobových fotografií. Knihu bezplatne obdržali členovia spoločenstva.
PhDr.Emil Kufčák : VRBICA A VRBICKÝ URBÁR
Vydal Tranoscius L.Mikuláš pre Urbár Vrbica Pozemkové spoločenstvo, 2007. Náklad 1000 ks.
ISBN 978-80-7140-278-7
Vrbica-kniha
 
Urbár Vrbica